FİNANS ALANINDA BULUT TABANLI MODELLEME VE PLANLAMA

Büyük uygulama araçlarını önemli bir Bilgi Teknolojisi yenilemesinin parçası olarak kurgulama

Derek du Preez | Computerworld UK | Yayınlanma 12:20, 6 Mart 2013

İngiltere'nin en büyük inşaat şirketlerinden biri olan, Taylor Wimpey (TW), seçim süreci boyunca IBM ve Oracle'ın yerinde çözümlerini reddederek, bütün finansal ihtiyaçları için Bulut-Tabanlı araçları kullanmayı tercih etti.

TW, bulut bazlı finansal araçların aynı zamanda şirket altyapı yenilemesini de gerçekleştirdiği için Anaplan'ı seçti.

Anaplan TW tarafından, her yıl ekim ayında 6 ile 8 hafta arası süren yıllık bütçe planlamasında kullanıldı ve Anaplan'ın finansal yöneticilerine TW'nin anahtar performans ölçümlerine ulaşmasına izin verildi.

Bulut tabanlı araçlardan hizmet olarak yazılım ürünlerini (SaaS) kullanmadan önce, TW İnigiltere'deki 20 iş biriminde, hemen hemen 80,000 hisse senedine denk gelir, dağınık halde bulunan karmaşık bir yazılım programlarını kullanıyordu.

Computerworld UK, inşaat şirketlerinin yenileme planları nedeniyle süreçlerini yükseltmelerinin gerekli olduğunu açıklayan, Taylor Wimpey iş sistemleri yöneticisi David Nicholson'la konuştu.

"Yenileme kararında biraz zorlandık. Ekonomik kriz boyunca varlıklarımızı mümkün olduğunca uzun bir şekilde ama insanca düşük ücretle çalıştırıyorduk, ama şimdi market dönüşüm içerisine girdi ve biz de altyapımızı yenileme kararı aldık," dedi Nicholson.

Yenileme derken yönetim sistemlerini veya uygulamaları daha yeni versiyonlarına dönüştürme diyebiliriz; örneğin, Windows 7 ve Office 2010. Buna rağmen kullanılan yazılım ürünleri 2003 yılında geliştirilmişti ve artık miadı dolmuştu. Altyapı yenilemenin yanı sıra, TW eski ERP uygulamasını COINS tarafından sağlanan özel inşaat sistemlerine güncelliyordu.

"Düşünmemiz gereken diğer bir şeyin de, sadece ömrü tükenen uygulamaların değil, ayrıca değiştirilmesi gereken ve görüntüye ayak uydurabilecek yeni ERP sistemlerinin kullanılması da gerektiğiydi," dedi Nicholson.

Nisan 2011'de, bütün bu yeni sistemlerden bir data çekmek için yeni bir çözüm ihtiyacının zorluğuyla yüzleştiler bu yüzden TW, finansal planlamada zirvede yer alan tedarikçilerle bir araya gelerek, açık bir teknoloji günü düzenledi. bu davete katılan IBM ve Oracle birbirlerinin alternatifi çözümler sunarken, Anaplan bulut çözümlerini sundu.

Ancak Nicholson'ın dediği üzere seçilecek olan çözümün bulut tabanlı olacağı kesin değildi, bu yüzden öncelikle işlevselliklerine bağlı olarak karşılaştırmalar yapıldı.

"Biz tedarikçilerin sunumlarını ayrı ayrı değerlendirirken bizim iş süreçlerimize ne kadar uygunluk arz edeceğine bağlı olarak belli bir işlevsellik tabanına oturtmaya çalıştık," dedi Nicholson.

"Bu bağlamda yaptığımız değerlendirmede çok büyük farklar göremedik. Bu yüzden yine de bir takım olarak sunumlarda dağıtım zamanı, süregelen tasarruf maliyeti, destek, değişim kolaylığı gibi işlevselliği olmayan özellikler üzerine düşünmeye başladık."

Nicholson şunu da ekledi: "Bu değerlendirmeleri önümüze koyduğumuzda favorimiz Anaplan idi. Baktığınızda donanımı satın alırken sunucusu sizde olursa maliyeti gittikçe artar."

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.