BULUT BİLİŞİM GERÇEKTEN GELECEĞİMİZ Mİ?

Firmalar mekan ve zamandan bağımsız olabilecek mi? 

Bir gün birileri kapınıza gelse ve size şirketinizin tüm verilerini, müşteri bilgilerini, finans dosyalarınızı ve hatta neredeyse tüm sunucu donanımlarınızı adresini bile bilmediğiniz bir lokasyondaki farklı sunucuya taşımayı teklif etse, büyük ihtimalle bu kişinin ilk olarak şaka yaptığını düşünür ve güvenlik eşliğinde şirketinizden uzaklaştırırdınız.

Bilişim Teknolojileri (BT) sadece kurumların bu hedeflerine ulaşmalarına yardım etmekle kalmayan, aynı zamanda performans, kesintisizlik, güvenlik ve veri koruma gibi alanlardaki zor ihtiyaçlarını da karşılayan çözümler sunmaktadır.

Günümüzde şirketlerin hedefleri bellidir:

• Kurumlarının rekabet ortamında etkinliğini artırmak

• Çalışanlarının potansiyel verimliliğini artırmak

• Müşterilerine verdikleri hizmet kalitesini iyileştirerek rekabet avantajı yaratmak

Her geçen gün değişen ve daha da karmaşık hale gelen iş süreçlerinin üstesinden gelmek için yeni çözümlere başvuruluyor. Bu çözümlerden biri olan bulut bilişim, bugünün ve geleceğin ana konu başlıklarından biri ve giderek artan bir talep görüyor.

Geçtiğimiz yıl ünlenen ve adını sıkça duymaya başladığımız Bulut Bilgi İşlem nam-ı diğer Cloud Computing, kavramının ne olduğundan kısaca bahsedelim öncelikle. Bulut Bilgi İşlem olarak adlandırılan ve geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen bu kavram temel olarak bir uygulamanın web üzerinden, kendi sisteminizde herhangi bir kurulum gerektirmeden çalışması anlamına geliyor. Outsourcing hizmetinin bir başka hali de diyebileceğimiz ve bilgi işlem, ağ ve veri depolama hizmetlerini sunan Bulut Bilgi İşlem, ihtiyaç duyduğunuz tüm verilerin sizin bilgisayarlarınız ya da sunucularınız üzerinde değil, uzaktaki bir ya da birden fazla bilgisayar veya sunucuda tutulması ve hesaplanması anlamına geliyor. Daha sonra hesaplanan ya da ihtiyaç duyulan veriler internet üzerinden sizin bilgisayarınıza gönderiliyor. En basit açıklaması bu şekilde olan Bulut Bilgi İşlem’in aslında marifetleri çok daha fazla. İlk etapta akla gelen ofis yazılımları gibi birçok basit uygulama olabilir, ama Bulut Bilgi İşlem daha da ileriye gidiyor.

Bulut ve sanallaştırma çözümleri; genel olarak var olan bilgi işlem altyapısını daha verimli bir biçimde kullanmayı, harcanan enerji miktarını azaltmayı hedefleyen yöntemler ve teknolojiler içeriyor. Kurumsal şirketler ile KOBİ’ler için bulutun en büyük avantajı isteğe bağlı olarak değiştirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenebilmesi.

Web’in ikinci büyük dalgası olarak adlandırılan ve gelecekte iş dünyasına yön verecek en önemli kavramlardan biri olarak önümüzde duran Bulut Bilişim, kısaca bir Bilişim Teknolojileri’nin dış kaynak olarak sunulması hizmetidir. Bulut Bilişim ile kaynaklar, ‘kullandıkça öde’ modeliyle işletmelerin kullanımına sunuluyor ve işletmelerin BT için ayırmaları gereken finans ve işgücü kaynağını en aza indiriyor. Bulut mimarisi için içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar çok uygun bir ortam yaratıyor.

İş dünyası daha önce hiç olmadığı kadar hız ve çeviklik istiyor. Bunun yanı sıra, hem iş süreçlerini, hem de maliyetlerini kontrol altında tutmak için bir bilgi sistemine hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyor. Bu noktada değişime ayak uydurmada işletmelere çok düşük kullanım maliyetleri ve büyük fayda sunan Bulut Bilişim popülerliğini gün geçtikçe artırıyor.

Mevcut ortamda, daha iyi bilişim hizmetlerini daha ucuza sunabilme becerisi, işletmelerin amaçlarıyla doğrudan örtüşmektedir. Önemli bir sermaye harcaması yapmadan teknolojiyi kullanmak fikri CIO’lar, arasında olduğu kadar CEO’lar ve CFO’lar arasında da kabul görmeye başlamıştır. Aslında, bulut mimarisine geçmenin faydaları çok geniştir:

  • Daha az sermaye harcaması ve sabit maliyetler,
  • Daha hızlı yatırım geri dönüşü,
  • Müşteri beklentileri ve rekabet koşullarına daha hızlı uyum,
  • Daha fazla işgücü mobilitesi.

Bulut hizmeti hangi biçimde olursa olsun, avantajları çok ikna edicidir, ama risk profili seçilecek olan bulut hizmetine göre önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Burada önemli olan, seçilecek olan bulut hizmetlerini doğru güvenlik, esneklik ve maliyet ile bir araya getirebilme yetisine sahip olmaktır.

Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri’nde, Bulut Bilişim harcamalarının payı artmaya devam edecek ve 2013 yılında 44,2 milyar dolara ulaşacak. Bilişim Teknolojileri sağlayıcılarının bulut modeli üzerinde yoğunlaşmalarının bir sebebi sektörün oldukça hızlı şekilde büyümesidir. Örneğin, 2011 yılında, bazı büyük firmalar bazı bulut bilişim uygulama çözümü sağlayan firmaları satınalma gerçekleştirdiler; IBM Demantec Ltd firmasını yaklaşık 440 milyon dolara, Oracle RightNow firmasını yaklaşık $1.5 milyar dolara , SAP ise SuccessFactors firmasını 3.4 milyar dolara satın aldılar.

Ürün/Servis tipine göre dünyada IT Bulut servislerinin gelirleri (IDC Report)

Bulut bilişim için şirketin sahip olduğu ve binasında bulundurduğu bilişim altyapısı üzerinde çalışan servislerin ve uygulamaların internet gibi harici bir omurga üzerinde çalıştırılmasıdır denebilir. Örneğin bir CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamasının bir bulut uygulama olarak kulanılması ve 3’üncü parti tarafından bu yazılımın onu kullanma hakkını satın alan firmalar adına işletilmesi ve bakımının yapılmasıdır. Bulut bilişimin fayda ve risklerini tartışırken yapılan en yaygın hatalardan biri onu sadece internet ile sınırlı olarak düşünmektir. İşletmeler tarafından kullanılabilecek bir dizi “bulut” ortamı bulunmaktadır. Yapılması gereken hangi tip uygulamanın (ve dolayısıyla iş sürecinin) hangi tip buluta geçirileceğine karar vermektir.

Bulut hizmeti hangi biçimde olursa olsun, avantajları çok ikna edicidir (daha az maliyet ve daha fazla verimlilik), ama risk profili seçilecek olan bulut hizmetine göre önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Burada önemli olan, seçilecek olan bulut hizmetlerini doğru güvenlik, esneklik ve maliyet ile bir araya getirebilme yetisine sahip olmaktır. Her durumda, bulut bilişimin en ‘belirgin’ faydası olan maliyet tasarrufu, mevcut ekonomik ortamda oldukça tercih ediliyor olsa bile, bu aslında madalyonun bir yüzüdür. Bulut bilişim kavramının size para tasarrufu sağlamasının yanı sıra, sizin faaliyet biçiminizi değiştirebileceğini ve böylece, aslında hiç beklemediğiniz gizli değerleri ortaya çıkarma potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz.

“Kullanıcı olarak fark etmesek de bulut hayatımızda” Bulut Bilişim’in tanımından yola çıkarak yaklaşımları daha kolay anlayabiliriz. Bulut Bilişim, Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri’nin kurumlara bir hizmet olarak sunulmasına olanak sağlayan bir iş modelidir. Bu yüzden bulut kavramını ürün, hizmet gibi ayrıştırmamız da doğru olmayacaktır. Bulut Bilişim kendi içerisinde yatay ve dikey bileşenlerden oluşur. Bulut Bilişim Teknolojileri sundukları hizmet ve sunuldukları kitleler açısından ayrılırlar. Temelde, Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri’ni (ITaaS) sundukları hizmetler açısından 3 ana gruba ayırabiliriz;

  1. Altyapı hizmeti (IaaS), veri merkezi, yazılım, donanım veya operasyonel yatırım maliyetlerini ortadan kaldırarak, dışarıdan kiralama yöntemiyle güvenli ve verimli bir sunucuya sahip olmanızı sağlar. Dış kaynak kullanarak kiraladığınız ve özel bir yazılıma ihtiyaç duymadan kullanabildiğiniz hizmet, tamamen ihtiyacınız olan donanımı size hızla sunar.
  2. Platform hizmeti (PaaS), kullanıcıların ihtiyacı olan işletim sistemi, donanım ve uygulama altyapısını servis sağlayıcıları tarafından sunar ve kullanıcıya, uygulamalarını geliştirebilme olanağı tanır. Firmaların tüm işletim sistemi ve donanım ihtiyaçlarını aynı anda karşılayan PaaS hizmeti, uygulamaların projeye ve firmaya göre verimli bir şekilde geliştirilmesini ve yeni özelliklerle kolayca zenginleştirilmesini sağlar.
  3. Uygulama hizmeti (SaaS), son kullanıcıya hitap eden web tabanlı yazılımların, web üzerinden kullanılabilmesini ve kullanıcının uygulamaya tarayıcı veya program yardımıyla bağlanabilmesini sağlar. SaaS hizmeti, sürekli güncelleme, yedekleme ve kullanıcılar ile sürekli paylaşım gibi olanakları ile öne çıkar.

Ayrıca sunuldukları kitleler açısından da, özel (private) ve genel (public) olarak ikiye ayrılırlar. Aslında günümüzde birçok kişi zaten farkında olmadan bir takım hizmetleri Bulut Bilişim altyapısı üzerinden yürütmektedir. Facebook, Google Apps, iTunes ve Yahoo gibi şirketlerin ürünleri, genel (public) bulut ürünlerine örnek olabilirler ve aslında her Facebook kullanıcısı bir bulut kullanıcısıdır.

Bulut Bilişim dünyada gittikçe artan bir talep görüyor. Kurumsal şirketler ve özellikle KOBİ’ler bulut bilişime rağbet ediyor. Ancak, Bulut Bilişim’in verilerin ofis dışında saklanması yüzünden güvenlik riski taşıdığını ve maliyeti gerçekte azaltmadığını düşünen bir kesim de var. Bulut bilişim teknolojileri geliştikçe maliyetler daha da azalacak ve güvenlik riskleri giderilecektir. Bulut bilişimin en büyük avantajı; isteğe bağlı olarak değiştirilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenebilmesi.

Gartner, 2011 Ekim ayında yayınladığı (Kaynak: Analysts Examine Latest Industry Trends During Gartner Symposium/ITxpo, October 16-20, in Orlando),  2012 yılı için 10 en önemli teknoloji olarak gösterdiği Bulut teknolojileri için, uzun vade de birçok endüstri de yatırımların olacağı ve iş yapış şekillerinin değiştirebileceği bir güç olarak tanımlıyor. Raporda, Oracle, IBM ve SAP, önümüzdeki iki yıl içinde daha geniş bir bulut hizmetleri sunmak için önemli girişimleri olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Microsot da, bulut teknolojileri ile ilgili ürün hizmetlerini genişlettikçe, kullanıcılar olarak kurumsal düzeyde bulut hizmetleri servisleri yükselicektir, ve bugünlerde işletmelerin bulut bilişim teknolojilerini anlamaya çalıştıkları ve buna göre ihtiyaçlarını belirlemek için çalışmalar yaptıklarını belirtmektedir, diye belirtiliyor raporda.

Yine Gartner’ ın 2011 yılında, yaklaşık 321 milyar dolarlık It bütçesini yöneten 37 sektör ve 45 ülkeyi kapsayan 2335 CIO ile yaptığı bir araştırmada, analitik/iş zekası çözümleri birinci, mobil teknolojiler ikinci, bulut bilişim çözümleri üçüncü sırada olacak şekilde öncelikli teknolojiler olduğu saptanmıştır. (Kaynak: Gartner Executive Programs (January 2012) )

Her zaman her noktadan erişim

Bulut Bilişim kişi ve kurumlara merkez serbestliği sağlar. Üstelik sabit bedeller yerine kullanılan kapasite ve hizmet kadar ödeme mantığıyla çok daha ekonomiktir. Bu sayede işletimi uzman bir kadro tarafından gerçekleştirilen güçlü altyapılarda konumlanan merkezlerdeki veri ve uygulamalarınıza İnternet üstünden kolayca ulaşabilirsiniz. Böylece bir veri merkezinin ihtiyaç duyduğu insan ve donanım masraflarıyla uğraşmaz, ayakta tutmak için enerji harcamaz, sadece kendi işinize ve ihtiyaçlarınıza odaklanırsınız.

İş sürekliliğine en uygun uygulamalar

Bulut teknolojisini tetikleyen ve bu noktaya getiren 3 tane nokta bulunmakta. Bunlardan birincisi yukarıda belirttiğimiz gibi her zaman ve her noktadan erişim. Erişim artık olgunlaşan altyapılar sayesinde engel olmaktan çıktı. Türkiye ve dünyada da bu böyle gelişmekte.

İkinci büyük gelişme ise erişim noktalarının gittikçe çoğalması. Bu erişim noktalarının yaygınlaşması bizlerin her zaman her yerden istediğimiz bilgilere ulaşabilmemizi sağlamakta. Eskiden bizler için en hızlı ve verimli nternet erişimi noktası şirketlerdi. Tabi ki bu çalışmaların gelişmesinde, diz üstü bilgisayarların, Netbook’ların, mobil cihaz ve telefonların gelişimleri de büyük etki yarattı. Bu gelişmeler doğrultusunda güven alışkanlıkları değişmeye başladı. İnsanlar bu ortamlara güvenmeye başladılar. Tabi şirketlerde bu güven ortamlarının yaratılabilmesi için çok çaba sarf ettiler.

Bulut teknolojisinin bizlere getirdiği en büyük avantajlardan üçüncüsü de, bilişim gücü sağlaması. İnternet’in insan hayatının 24 saatlik bölümünün içerisinde oldukça fazla yer aldığından dolayı, bulut teknolojisi bizlere bu alanda avantajlar ve kolaylıklar sağlamakta. Bu teknolojiler insanların bu yöne kaymalarıyla daha da gelişecektir.

Sonuç olarak, verimlilik artışı, enerji tüketiminde ve yer kullanımında azalma, yönetimin kolaylaşması gibi yararlarla bir çığır açan sanallaştırma çözümleri, bu eğilimleri destekleyen özellikleriyle içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda ciddi bir tercih konusu olmaya devam ediyor. Burada önemli olan, seçilecek olan bulut hizmetlerini doğru güvenlik, esneklik ve maliyet ile bir araya getirebilme yetisine sahip olmaktır.

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.