Category Archives: Bütçe & Planlama

İŞLETMELERDE PRATİK BÜTÇE YÖNETİMİ – 1

NEDEN BÜTÇE? Bütçe, işletmenin gelecek dönemle ilgili planlanan faaliyetlerinin, fonksiyonel bazda (Satış, üretim, satınalma) parasal ve sayısal ifadesidir. Etkin bir bütçe yönetimi şirketin amaç ve politikalarının belirlenmesinde, stratejik karar alınmasında, mali-finansal durumların değerlendirilmesinde büyük rol oynar. Bu bakımdan bütçeyi, işletmelerin göremediği ve karanlıkta kalmış noktaları aydınlatan biryol göstericiye de benzetebiliriz. İşletmelerde, Bütçe Yönetimi işletmecilere: Çevrenin…
Daha Fazla Bilgi