TM1 İLE SCORECARD KÜPLERİ NASIL OLUŞTURULUR?

TM1 İLE SCORECARD KÜPLERİ NASIL OLUŞTURULUR?

Scorecard'ın amacı organizasyondaki çalışanların kendi stratejilerini daha iyi anlaması ve bu strateji hedefleriyle ilişkilerinin daha da genişletilmesidir. Örneğin; net kar büyümesi,organizasyonun giderlerini azaltması ve/veya satışlarını yükseltmeye çalışması. İşin üzerinde odaklanması gereken başarı faktörleri veya performans göstergeleri neler olduğu ve KPI'ların nasıl gerçekleştirildiği. Örneğin, organizasyon giderlerini azaltmak için, belli bir ürünün üretim verimliliğini geliştirmeye odaklanması ve bu KPI'lar Ar-Ge yatırım miktarına bağlı olabilir.

İş hedefleri ve bağlantıları anlayışının kazandırılması karar vericilerin amaçlarını hedefe ve hedeflerini de planlamaya dönüştürmesini sağlar. KPIs Grafiksel Gösterimi

Scorecard özelliği varolan verileri planlarken kullanıcılara performansı ve anahtar ölçülerini grafik görüntüsü ile göstermeyi sağlar.Scorecard-Cognos-Insight1-1024x576

Scorecard Küplerinin Oluşturulması

TM1 uygulaması ile dört adımda Scorecard Metric Küp oluşturabilirsiniz:

İlk olarak, ana model tasarım ekranının sağ üst köşesinde bulunan Scorecard oluştur bağlantısının üzerine tıklayın. Adımlar linkleriyle birlikte diyagramda gösterilmiştir.

Scorecard-diagram-300x191

1.Scorecard Boyutları(Dimensions) Tanımlaması                                                                                                                                  

Metrik Boyutlar(Dimensions): KPI(Anahtar Performans Belirteçleri)'lar kullanıcıların çok kullandıkları örneğin gelir, gider, ARGE, müşteri memnuniyeti, pazar payı vb.gibi değişkenler ve değerler listesidir.

Bu Ölçmenin bir ek özelliği vardır Anahtar Performans Belirtecine(KPI) karşı olumlu değişim hareketlerini belirleyen Performans izgesi vardır, bunun dışında eklemeli ölçüm hesaplamaları ve biçimlendirme gibi benzer özellikleri olan standart bir TM1 ölçümüdür.

Scorecard-metric-dimension-1024x546

Metrik Gösterge(Indicator) Boyutu(Dimensions):  Ölçüler ve göstergeler listesidir. Yeni bi gösterge boyutu ve boyut oluşturulduğu zaman ölçüler ve göstergelerin varsayılan bir listesi ile önceden doldurulur. Ek önlemler ve göstergeler gerekiyorsa, bu boyuta ekleyebilirsiniz.

Metric-indicator-dimension-1024x366

2. Scorecard Küp Oluşturulması:

Bir sonraki adım, bir Scorecart küp oluşturmaktır. Skorecard metrik ve gösterge boyutlarını içeren scorecard metrik küpleri TM1 küplerine benzerdir. Diyer boyutlar zaman ve çoğrafi yerler gibi scorecard küplerini ekleyebilir. Standart TM1 küpü gibi kurallar ve linkler diğer küplerden gelen datanın içine koyulması için gereklidir.

Scorecard-metric-cube-1024x329

3. Etki(Impact)Diyagramı Tanımlanması:

Etki haritası, küplerin içerisindeki metriklerin birbirisi arasındaki ilişkileri ve akış etkilerini açıklıyor. Örneğin ARGE deki artış, sırasıyla gelir artışı ile pazar payını artıracaktır.

Scorecard-Impact-Diagram1-1024x640

Etki haritası önizleme sekmesi ile etki haritasının neye benzediğini, bağlantıları tek tek genişleterek detaylı önizleme yapabilirsiniz.

Scorecard-impact-diagram-preview

4. Strateji Haritası Oluşturulması:

Burada iş hedeflerini ve bu hedefler için gerekli tedbirleri sağlayabilirsiniz. Örneğin kar elde etirilmek istiyorsa, başarıyı ölçmek için Ar-Ge’yi artırmak ve müşteri şikayetlerini azaltmak olabilir. Ayrıca, farklı hedefler arasındaki bağlantıları tanımlayabilirsiniz, örneğin, operasyonel kar artışı ve gider azaltma.

Scorecard-Strategy-Map1-1024x640

Önizleme sekmesine tıklayarak strateji haritasının nasıl görüneceğini önizleme yapabilirsiniz

Scorecard-strategy-map-preview

Ölçüm küpünüzü bir kez oluşturduktan sonra, Scorecard küpü görüntüsü başka bir uygulamaya eklenebilir ve kullanıcılara açılabilir. Bu karne görüntüsüne TM1 Web Uygulamaları ve Cognos Insigh kullanılarak erişilebilir.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.