IBM DataStage®

IBM® InfoSphere® DataStage®, IBM InfoSphere Information Server'in veri entegrasyon bileşenidir. Kaynak sistemlerden hedef sistemlere veri taşıyan işleri geliştirmek için grafik bir çerçeve sunar. Dönüştürülen veriler, veri ambarlarına (DWH), veri marketlerine (DM) ve operasyonel veri depolarına, gerçek zamanlı web servislerine ve mesajlaşma sistemlerine ve diğer kurumsal uygulamalara dağıtılabilir. InfoSphere DataStage, ayıklama, dönüştürme ve yükleme (ETL) ve çıkarma, yükleme ve dönüştürme (ELT) desenlerini destekler.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Google+0Share on Reddit1Share on StumbleUpon0Share on VKShare on Tumblr0Print this pageEmail this to someone