IBM InfoSphere

 

 

IBM InfoSphere Platform, güvenilir bilgiyi oluşturmak için ihtiyaç duyabileceğiniz  veri bütünleştirme, ana veri yönetimi, veri ambarlama, büyük veri ve bilgi yönetimi bileşenlerini içeren tüm  parçaları sunar.

Veri Entegrasyonu için IBM InfoSphere Bilgi Sunucusu, uygulama entegrasyonu, bulut entegrasyonu, veri kalitesi ve ana veri yönetimi için tek ve birleşik bir platform sağlar.

Bu tek ve birleşik platformdaki ürünler arasında InfoSphere DataStage, InfoSphere Veri Toplama, InfoSphere Data Architect, InfoSphere Data Replication, InfoSphere Blueprint Director, InfoSphere Bilgi Yönetişim Kataloğu ve InfoSphere Information Services Director bulunuyor.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Google+0Share on Reddit1Share on StumbleUpon0Share on VKShare on Tumblr0Print this pageEmail this to someone