İŞ ZEKASI NEDİR? NE İŞE YARAR? EN YAYGIN İŞ ZEKASI UYGULAMALARI NELERDİR?

Günümüzde rekabet sınır tanımıyor. Rekabette başarıyı yakalamak için, değişen pazar koşullarına karşı anında tepki vermek gerekiyor. Bunun yanında bilgi, en önemli değer olmayı sürdürüyor. Şirketlere operasyonel sistemlerinden, bayilerinden, satış örgütlerinden, pazardan ve sosyal medyadan sayısız veri akıyor. Bu veriler genellikle farklı yazılımlarda üretildiğinden, yönetimi ve analizi zor ve zaman alıcı oluyor. Söz konusu bilgi sağanağı, şimdiki adıyla Büyük Veri “Big Data”, şirketlerin bilgi teknolojileri ve raporlama departmanlarına ciddi bir iş yükü getirirken, yöneticilerin doğru bilgiye hızlı ulaşmalarını güçleştiriyor.

Bugün veriler ancak doğru bakış açıları ve doğru formatlarla derlendiğinde, bilgi haline gelebiliyor. İhtiyaç duyulduğunda bu bilgilere kolayca erişilebiliyor ve bilgiler yoruma çevrilebiliyorsa, o zaman verilerin, karar vericilere katma değerli bir bilgi olarak karar mekanizmalarında kullanılmasına olanak sağlanıyor. Süreç olarak incelediğimizde veri bilgiye, bilgi yoruma, yorum karara ve karar eyleme dönüştüğünde, gerçek bir karar destek mekanizmasından bahsediliyor.

Bu zamanda, sürdürülebilir rekabe avantajı için bilginin gücünü daha etkin kullanmak, iş analitiği uygulamaları ile son derece kolaylaşıyor. İş zekası ve iş analitiği, şirketlerin endüstrilerini, işletmelerini ve işlerini daha iyi kavramalarına olanak tanıyor. Bu uygulamalar içinde iş zekası çözümleri, farklı kaynaklardan alınan bilgileri bir araya getirerek kullanıcılara benzersiz çözümler sunuyor;
• Hızlı ve esnek sorgulama,
• Tam ve doğru veriler ile analiz,
• Kişisel rapor oluşturabilme,
• Bilgi işlem desteğine ihtiyaç olmadan verilerin analizi,
• İşletme performansının operasyonel ve finansal olarak izlenmesi,
• Sorunlar ve başarıların analizi ve buna göre stratejinin revize edilmesi.

Bugün şirketlerin, başarılarını artırmak için iş zekâsı ve performans yönetimi çözümlerine ihtiyaçları var çünkü bu çözümler, daha akıllı ve daha çevik olunması, kaynakların daha uygun kullanılması gibi zorlu rekabet şartlarında şirketlere kritik avantajlar sağlıyor. Şirketlerin, başarılarını artırmak için, iş zekâsı ve performans yönetimi çözümlerine ciddi derecede ihtiyaçları var. Strateji ve yönetim optimizasyonu şirketlere rekabet ortamında güç kazandırıyor. Kurumların iş zekâsı ve performans yönetimi uygulamalarını kullanmaları, çok daha etkili ve verimli iş süreçlerinin ortaya çıkmasını da beraberinde getiriyor. Bugün kurumlar, bilginin iş süreçlerine doğrudan entegrasyonu sayesinde daha isabetli kararlar alabilmektedirler.

İş zekası uygulamaları veriyi bilgiye dönüştürür, kurumların kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmasını sağlar, operasyon etkinliğini artırır ve yeni gelir fırsatlarını tespit eder. Bir şirketin bu soruların yanıtlarını mevcut verilerinden yola çıkarak vermesi, onu her zaman rakiplerinden bir adım öne çıkaracaktır. Bu, sadece ekonomik durgunluk dönemlerinde değil, iş dünyasının çetin rekabet koşulları altında her zaman geçerli olacak bir avantajdır. Kurumlar gelişip büyüdükçe, şirketi neyin başarıya götürdüğü konusunda son derecede değerli bir içgörü sağlayabilecek olan büyük miktarda veri üretir. Ancak bu veriler genellikle farklı sistemlere dağılmış olduğundan verileri alıp analiz etmek zordur. Oysaki kurumlar bilgi toplama ve değerlendirme anlamında olumlu adımlar attıkça, ulaşmak istedikleri başarılı noktaya daha fazla yaklaşırlar.

İş zekası uygulamaları günümüzde finanstan telekomünikasyona, perakendeden üretime her sektörden ve her büyüklükten firmaya değer katıyor, rekabet etmelerinde firmalara avantajlar sağlıyor.

İş dünyasının önümüzdeki dönemde başarılarını etkileyecek önemli unsurlardan bir tanesi veri ambarlarından, videolardan, bloglardan, görüntülerden ve sosyal medya kaynaklarından gelen tüm bu yapısal ve yapısal olmayan yoğun verileri kullanarak derin kavrayışlar ve içerikler elde etmek, yani iş zekası ve iş analitiğini kullanmak olacaktır.

Sonuç olarak, kurumlar iş zekası sistemlerinin sunduğu analiz ve raporlarla iş akışlarını yeniden planlayarak verimlilik artışı sağlayabilir, maliyetlerdeki gereksiz harcamaları görerek tasarruf sağlayabilir ve iş fırsatlarını görerek rekabette öne geçebilirler.

Bağımsız araştırma kuruluşu Gartner, en yaygın iş zekası uygulamasına cevap için her sene iş zekası alanında çeşitli kriterlere göre değerlendirmeler yaparak pazar değerlendirmesini gösteren bir liste yayınlıyor ve listeyi dört ana segmente bölüyor. Buna göre en yaygın ve pazar lideri olan iş zekası uygulamalar; Gartner'a göre lider iş zekası platformu sağlayıcıları şunlar:

IBM, Oracle, SAP, SAS, Microstrategy, QlikTech,Information Builders

Liderler 

IBM

Cognos, SPSS gibi meşhur uygulamaları bünyesinde bulunduran IBM, İş Zekası endüstrisinin liderlerinden biri. Firma Business Analytics and Optimization (BAO) olarak adlandırdığı bu endüstrinin her alanına hitap edecek kapsayıcı bir çözüm ağına ve güçlü bir danışman ordusuna sahip. IBM Gartner liderleri arasında vizyonunun kapsamı açısından en yüksek skora sahip şirket.

Oracle

Oracle Business Intelligence Foundation Suite ve onun temel bileşeni Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) veri depolamasından en tepedeki stratejik analiz aşamasına kadar tüm ihtiyaçlara dönük çözüm paketi sunan şirket Gartner'ın liderleri içinde en yüksek uygulama kabiliyetine sahip şirket.

SAP

SAP BusinessObjects ve SAP NetWeaver BW beraberce BI platform pastasından en büyük dilimi alan uygulamalar (gelir açısından). Birçok firmanın ERP standardı olmanın üstünlüğü ile BI uygulaması satan firma BI liderleri içindeki en kapsamlı servis ekosistemine sahip.

SAS

SAS tamamen veri madenciliği (data mining) ve kestirimci mantıksal çözümleme (predictive analytics) gibi ileri mantıksal çözümleme uygulamaları (advanced analytics) üzerine uzmanlaşmış bir şirket ve bu alandaki en iyi çözüm paketkerinden birini sunuyor.

Microstrategy

Daha çok devasa veri ambarları üzerine kurulan karmaşık ve çok kullanıcılı İş Zekası kurulumları üzerine uzmanlaşan şirket, müşterileri tarafından rakiplerinden daha üstün olduğu bu uzmanlıkları ile seçiliyor. Bu nedenle de oldukça pahalı ve uygulama geliştirmesi zor bir platform.

QlikTech

Firmanın QlikView adlı İş Zekası ürünü tamamen bilgisayar hafızası üzerinde çalışan hızlı ve uygulama geliştirilmesi görece daha ucuz ve kolay bir ürün sunuyor. Küçük ve orta ölçekli uygulamalarda oldukça başarılı olan firma, büyük ölçekli, karmaşık ve büyük veri işlenmesi gerektiren İş Zekası uygulamalarında diğer rakiplerine olan avantajlarını kaybediyor.

Information Builders

En güçlü olduğu alan raporlama, özellikle parametreli raporlama olan Information Builders, şirketlerin halihazırdaki veri sistemleri ile kolayca entegre olabilen bir İş Zekası platformu sunuyor.

Gartner' a göre lider iş zekası platformu sağlayıcılarını zorlayan şirketler şunlar:

Tableau

Tibco Software (Spotfire)
Gartner'a göre özelleşmiş alanlarda uygulama sağlayan ve bu nedenle tüm kullanıcılara hitap etmeyen iş zekası platformu sağlayıcılarını şirketler şunlar:

LogiXML

Actuate

Panaroma Software

Prognoz

Salient Management Company

Board International

Arcplan

Targit

Alteryx

Pentaho

Jaspersoft

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.