İŞLETMELERDE PRATİK BÜTÇE YÖNETİMİ – 1

NEDEN BÜTÇE?

Bütçe, işletmenin gelecek dönemle ilgili planlanan faaliyetlerinin, fonksiyonel bazda (Satış, üretim, satınalma) parasal ve sayısal ifadesidir. Etkin bir bütçe yönetimi şirketin amaç ve politikalarının belirlenmesinde, stratejik karar alınmasında, mali-finansal durumların değerlendirilmesinde büyük rol oynar. Bu bakımdan bütçeyi, işletmelerin göremediği ve karanlıkta kalmış noktaları aydınlatan biryol göstericiye de benzetebiliriz.

İşletmelerde, Bütçe Yönetimi işletmecilere:

  • Çevrenin oluşturduğu belirsizlik ve karmaşıklık zamanlarında karar vermelerinde;
  • Ulusal ve uluslararası platformalada rekabet gücünü arttırmalarında yardımcı ve yol gösterici olacaktır.

Her ticari kuruluşun varoluş nedeni sürdürülebilir karlılığı sağlamaktır. Her ticari faaliyetin sürdürülebilirliği, o işten beklenen karlılığın sürdürülebilirliğine bağlıdır. Yaşanan global krizler ve ekonomik yavaşlamalar, işletmeleri yüksek ciro hedeflerinden ziyade yüksek kar hedeflerine odaklanmaya yöneltti. İşletmeler bu süreçte daha yüksek kar elde edebilmek için bir yandan iş süreçlerini iyileştirirken diğer taraftan da gelir ve gider disiplini uygulamaya başladılar.

İşletmelerin yaptığı bu planların sayısal hedefler şeklinde formatlar dizisi haline getirildiği ve faaliyetlere ilişkin detaylı öngörü modellerinin geliştirildiği bu çalışmalara bütçeleme çalışmaları, ortaya çıkan sonuçların ve hedeflerin toplandığı çalışma kağıtlarının tümüne de bütçe adı verilmektedir.

Bir bütçenin temel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

  • İşletme bütçesi basit bir tahmin veya kehanet değil, bir plandır.
  • Gerçekleşen sonuçlar ile önceden planlanan sonucların karşılastırılıp ölçülmesinde kullanılan bir ölçü aracıdır.
  • İşletmelerin, işletme bölümlerinin ve işletmedeki görevlilerin gerçek basarılarını ölçmek için bir standartır.
  • İşletme bütçeleri periyodik olarak incelenir, gözden geçirilir ve değişen işletme hedeflerine göre revize edilir.
  • İşletme bütçesi uygulandığı alanda işletmenin politikasını belirtir.

 

Göstergesiz bir uçakla yolculuk etmek ister misiniz? Cevabınız, tabii ki, hayırdır. Pilotlar, göstergelerden elde ettikleri bilgileri deneyimleriyle birleştirerek, uçaklarına yönverir ve yönetirler. Şirket yöneticilerinin de yeni ufuklara ulaşabilmelerini sağlayacak doğru rota için, çevre ve performans şartlarını yansıtan göstergelere ihtiyaçları vardır, Bu göstergelerden en önemlisi, işletmenin şimdiden ne kadar "kar" elde edip etmeyeceğini gösteren ve etkin bir yönetim aracı olan "bütçeleme, planlama ve kontrol sistemleri"dir.

Artık bütçeler yılda bir kez yapılan ve değişmeyen, yalnızca muhasebe iş birimi tarafından oluşturulan yıllık planların ötesine geçti, işletmelerin eylem planı halini aldı. Modern bütçe yaklaşımında dinamik, kurum olarak sahiplenilen, kolay revize edilebilir esneklikte ve kurumun hedefleri ile direkt ilişkili yıllık planlar kullanılmaktadır. Buna ek olarak, bütçe kurgusunda kullanılan enflasyon, kur vb global parametreler, oluşturulan baz bütçelerden farklı senaryoların kolaylıkla üretilebilmesi ve bu senaryoların ayrı ayrı değerlendirilebilmesine olanak tanımaktadır.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.