VERİYİ PARAYA NASIL DÖNÜŞTÜRÜRSÜNÜZ?

Veriyi Paraya Nasıl Dönüştürürsünüz?

Günümüzde rekabet sınır tanımıyor. Rekabette başarıyı yakalamak için, değişen pazar koşullarına karşı anında tepki vermek gerekiyor. Bunun yanında bilgi, en önemli değer olmayı sürdürüyor. Şirketlere operasyonel sistemlerinden, bayilerinden, satış örgütlerinden, pazardan ve sosyal medyadan sayısız veri akıyor. Bu veriler genellikle farklı yazılımlarda üretildiğinden, yönetimi ve analizi zor ve zaman alıcı oluyor. Söz konusu bilgi sağanağı, şimdiki adıyla Büyük Veri “Big Data”, şirketlerin bilgi teknolojileri ve raporlama departmanlarına ciddi bir iş yükü getirirken, yöneticilerin doğru bilgiye hızlı ulaşmalarını güçleştiriyor.

Bugün veriler ancak doğru bakış açıları ve doğru formatlarla derlendiğinde, bilgi haline gelebiliyor. İhtiyaç duyulduğunda bu bilgilere kolayca erişilebiliyor ve bilgiler yoruma çevrilebiliyorsa, o zaman verilerin, karar vericilere katma değerli bir bilgi olarak karar mekanizmalarında kullanılmasına olanak sağlanıyor. Süreç olarak incelediğimizde veri bilgiye, bilgi yoruma, yorum karara ve karar eyleme dönüştüğünde, gerçek bir karar destek mekanizmasından bahsediliyor.

Untitled

 

Verinin bilgiye dönüşmesi, şirket performasındaki önemi arttırıyor.

Ölçeği ve faaliyet gösterdiği sektör fark etmeksizin tüm kurumlar, doğru ve verimli karar alabilme, bilgiye dönüştürülmüş verilerin avantajlarından faydalanma gibi konulara büyük önem veriyor. KOBİ’lerin de en az büyük ölçekli şirketler kadar yoğun bilgi akışı içerisinden doğru kararlar almaya ihtiyaç duyduğunu önemle vurgulamakta fayda var. Gerek dünyada, gerekse ülkemiz ekonomisinde yüzde 60’tan fazla paya sahip KOBİ’lerin ülkelerin gelişimi için iş yapış şekillerini, kaynak kullanımlarını değiştirmeleri ve yeni fırsat alanlarına yönelmeleri gerekiyor.

Yeni teknolojiler düşünüldüğünde, iş zekası kavramı biraz eskide kalmış olabilir. İş zekası, yıllar boyunca farklı formlara bürünmüş, farklı isimlerle adlandırılmıştır. Bu süreç boyunca hiçbir zaman potansiyeline ulaşmamasına rağmen, yine de şirket yöneticileri iş zekası çözümlerini bırakmayı göze alamamışlardır. Gelinen süreçte iş zekası, bir kez daha ve çok daha gelişmiş çözümlerle karşımızda duruyor.

Bu zamanda, sürdürülebilir rekabe avantajı için bilginin gücünü daha etkin kullanmak, iş analitiği uygulamaları ile son derece kolaylaşıyor. İş zekası ve iş analitiği, şirketlerin endüstrilerini, işletmelerini ve işlerini daha iyi kavramalarına olanak tanıyor. Bu uygulamalar içinde iş zekası çözümleri, farklı kaynaklardan alınan bilgileri bir araya getirerek kullanıcılara benzersiz çözümler sunuyor;

  • Hızlı ve esnek sorgulama,
  • Tam ve doğru veriler ile analiz,
  • Kişisel rapor oluşturabilme,
  • Bilgi işlem desteğine ihtiyaç olmadan verilerin analizi,
  • İşletme performansının operasyonel ve finansal olarak izlenmesi,
  • Sorunlar ve başarıların analizi ve buna göre stratejinin revize edilmesi.

Dünyada, her gün yaklaşık 15 petabayt veri üretiyoruz. Bu miktar, zamanın başlangıcından beri konuştuğumuz kelimelerin toplamına eşit ve sürekli katlanarak artıyor. Dünyada şu anda birbirine bağlı milyarlarca aygıt bulunuyor. 2015 yılına gelindiğinde birbirine bağlı tüm bu aygıtların 7 zetabayt (1 zetabayt, 1 rakamının sonuna 21 sıfır ekleyerek elde ediliyor) veri üreteceği öngörülüyor. Bu büyük veriler giderek daha da karmaşıklaşan bir sistemin habercisi. Yani, giderek karmaşıklaşan ve birbiriyle bağlantılı hale gelen bir dünyada yaşıyoruz.

Bugün şirketlerin, başarılarını artırmak için iş zekâsı ve performans yönetimi çözümlerine ihtiyaçları var çünkü bu çözümler, daha akıllı ve daha çevik olunması, kaynakların daha uygun kullanılması gibi zorlu rekabet şartlarında şirketlere kritik avantajlar sağlıyor. Şirketlerin, başarılarını artırmak için, iş zekâsı ve performans yönetimi çözümlerine ciddi derecede ihtiyaçları var. Strateji ve yönetim optimizasyonu şirketlere rekabet ortamında güç kazandırıyor. Kurumların iş zekâsı ve performans yönetimi uygulamalarını kullanmaları, çok daha etkili ve verimli iş süreçlerinin ortaya çıkmasını da beraberinde getiriyor. Bugün kurumlar, bilginin iş süreçlerine doğrudan entegrasyonu sayesinde daha isabetli kararlar alabilmektedirler.

İş zekası uygulamaları veriyi bilgiye dönüştürür, kurumların kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmasını sağlar, operasyon etkinliğini artırır ve yeni gelir fırsatlarını tespit eder. Bir şirketin bu soruların yanıtlarını mevcut verilerinden yola çıkarak vermesi, onu her zaman rakiplerinden bir adım öne çıkaracaktır. Bu, sadece ekonomik durgunluk dönemlerinde değil, iş dünyasının çetin rekabet koşulları altında her zaman geçerli olacak bir avantajdır. Kurumlar gelişip büyüdükçe, şirketi neyin başarıya götürdüğü konusunda son derecede değerli bir içgörü sağlayabilecek olan büyük miktarda veri üretir. Ancak bu veriler genellikle farklı sistemlere dağılmış olduğundan verileri alıp analiz etmek zordur. Oysaki kurumlar bilgi toplama ve değerlendirme anlamında olumlu adımlar attıkça, ulaşmak istedikleri başarılı noktaya daha fazla yaklaşırlar.

İş zekası uygulamaları günümüzde finanstan telekomünikasyona, perakendeden üretime her sektörden ve her büyüklükten firmaya değer katıyor, rekabet etmelerinde firmalara avantajlar sağlıyor.

İş dünyasının önümüzdeki dönemde başarılarını etkileyecek önemli unsurlardan bir tanesi veri ambarlarından, videolardan, bloglardan, görüntülerden ve sosyal medya kaynaklarından gelen tüm bu yapısal ve yapısal olmayan yoğun verileri kullanarak derin kavrayışlar ve içerikler elde etmek, yani iş zekası ve iş analitiğini kullanmak olacaktır.

Sonuç olarak, kurumlar iş zekası sistemlerinin sunduğu analiz ve raporlarla iş akışlarını yeniden planlayarak verimlilik artışı sağlayabilir, maliyetlerdeki gereksiz harcamaları görerek tasarruf sağlayabilir ve iş fırsatlarını görerek rekabette öne geçebilirler.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.