IBM QRADAR

IBM QRadar

Değerleriniz güven altında!

IBM Security Qradar, Q1Labs tarafından geliştirilen ve 2011 yılında IBM bünyesine katılan yeni nesil ve üstün özellikli bir SIEM platformudur. IT varlıklarınız ve ağınızda gerçek anlamda bir ilişkisellik sağlayarak, çok geniş bir alanda karşılaşabileceğiniz ileri seviye tehditlerin erken tespitini sağlamaktadır.
Modüler bir mimariye sahip olan IBM Security Qradar, aşağıdaki bileşenler yardımı ile ileri seviye tehdilerin erken tespitinde ve olay sonrası analizde etkili bir çözümdür.
•IBM Security QRadar SIEM platform
•IBM Security QRadar Incident Forensics
•IBM Security QRadar Risk Manager
•IBM Security QRadar QNI

SIEM Nedir?

Farklı donanım, yazılım veya sistemlerinin ürettiği kayıtların (log), tek bir merkezde toplanmasını ve bu kayıtları anlaşılabilir ve okunabilir bir yapıya kavuşturarak yalın bir şekilde sorgulanmasını, birbirleri ile ilişkilendirilmesini ve raporlanmasını sağlayan çözümlerdir. Hayatımıza ilk SIM (Security Information Management) olarak giren bu kavram Gartner Raporlarında SIEM (Security Information and Event Management) olarak adlandırılmasından ve yeni bir kategori altında isimlendirilmesinden sonra SIEM olarak anılmaya başlandı.
Daha teknik bir anlatımla, bir kurumun yada organizasyonun ağında yer alan güvenlik cihazları, ağ cihazları, işletim sistemleri, uygulamalar, sunucular yada uç nokta güvenlik çözümlerinden toplanan kayıtların merkezi bir birimde toplanması, işlenmesi ve yönetilmesidir.

SIEM Ne Yapar?

SIEM, işletim sistemleri, uygulamalar, ağ cihazları ve benzerleri farklı donanım, yazılım veya sistemlerinin ürettiği kayıtların (log), tek bir merkezde toplanmasını ve bu kayıtları anlaşılabilir ve okunabilir bir yapıya kavuşturarak yalın bir şekilde sorgulanmasını, birbirleri ile ilişkilendirilmesini sağlayan çözümlerdir. Toplanan ve analiz edilen bu veriler ile uyumluluk ve tehdit yönetimi amaçları için raporlar sunar.

 

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Google+0Share on Reddit0Share on StumbleUpon0Share on VKShare on Tumblr0Print this pageEmail this to someone