IBM QRADAR SIEM


SIEM, işletim sistemleri, uygulamalar, ağ cihazları ve benzerleri farklı donanım, yazılım veya sistemlerinin ürettiği kayıtların (log), tek bir merkezde toplanmasını ve bu kayıtları anlaşılabilir ve okunabilir bir yapıya kavuşturarak yalın bir şekilde sorgulanmasını, birbirleri ile ilişkilendirilmesini sağlayan çözümlerdir. Toplanan ve analiz edilen bu veriler ile uyumluluk ve tehdit yönetimi amaçları için raporlar sunar.
IBM Security Qradar, Q1Labs tarafından geliştirilien ve 2011 yılında IBM bünyesine katılan yeni nesil ve üstün özellikli bir SIEM platformudur. IT varlıklarınız ve ağınızda gerçek anlamda bir ilişkisellik sağlayarak, çok geniş bir alanda karşılaşabileceğiniz ileri seviye tehditlerin erken tespitini sağlamaktadır.
Modüler bir mimariye sahip olan IBM Security Qradar, aşağıdaki bileşenler yardımı ile ileri seviye tehdilerin erken tespitinde ve olay sonrası analizde etkili bir çözümdür.
• IBM Security QRadar SIEM platform
• IBM Security QRadar Incident Forensics
• IBM Security QRadar Risk Manager
• IBM Security QRadar Vulnerability Manager

 

 

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Google+0Share on Reddit1Share on StumbleUpon0Share on VKShare on Tumblr0Print this pageEmail this to someone