Veriye Dayalı Güvenlik ve Güvenlik Analitiği

 

Veriye Dayalı Güvenlik ve Güvenlik Analitiği

Günümüzde giderek artan rekabet ortamlarında çalışan güvenlik uzmanları, suç ve kayıpları azaltan ve güvenliklerini sağlama konusunda yardımcı çözümler arayış içine girmişlerdir. Geleneksel yöntemlerde güvenliğimiz, sadece sistem yada güvenlik yöneticisinin vizyonu ile sınırlı kalmaktadır. Veri dayalı güvenlik kavramı, organizasyonları zorlayan dinamik riskleri etkin bir şekilde yönetmek için sürekli değişen bir çevrede faaliyet gösteren kuruluşların çözüm arayışını sonlandırcak bir kavramdır.

Güvenlik analizi, güvenlik izleme ve tehdit algılama için veri toplama, toplama ve analiz araçlarını kullanma sürecidir. Kullanılan aracın yeteneğine bağlı olarak, güvenlik analizi çözümleri, büyük ve çeşitli veri kümelerini algılama algoritmalarına dahil edebilir.

Güvenlik analizi verileri, çeşitli şekillerde toplanabilir:

 • Ağ trafiği
 • Uç nokta ve kullanıcı davranış verileri
 • Olay Yönetimi yazılımından(SIEM) alınan veriler
 • Uygulamalar
 • Dış tehdit istihbarat kaynakları

Güvenlik Analitiğinin Faydaları

 1. Proaktif güvenlik olay tespiti ve olay müdahalesi: Güvenlik analizi araçları çeşitli kaynaklardan gelen verileri analiz ederek, olayları ve uyarıları birleştirerek, tehditleri veya güvenlik ihlal olaylarını gerçek zamanlı olarak algılar. Bunu yapmak için, güvenlik analiz yazılımı, günlük verilerini analiz eder, diğer kaynaklardan gelen verilerle birleştirir ve olaylar arasındaki korelasyonları tespit eder.
 2. Geliştirilmiş adli yetenekler: Güvenlik analiz çözümleri, olaylara adli soruşturma yürütmek için oldukça değerlidir. Güvenlik analiz araçları, bir saldırının nereden kaynaklandığını, bir uzlaşmanın nasıl gerçekleştiğini, hangi kaynakların ele geçirildiği, hangi verilerin kaybedildiğini ve daha fazlası için olayın bir zaman çizelgesi ile ilgili bilgileri sağlayabilir. Bir olayı yeniden inşa edip analiz edebilmek, benzer olayların gelecekte gerçekleşmemesini sağlamak için örgütsel savunmaları bilgilendirmeye ve geliştirmeye yardımcı olur.

Güvenlik Analitiğinin Kullanım Alanları

Güvenlik analizleri, veri görünürlüğünü ve tehdit algılamayı ağ trafiği analizine ve kullanıcı davranışlarını izlemeye kadar çeşitli kullanım alanlarına sahiptir.

En yaygın kullanım alanlarından bazıları:

 • Çalışan davranışlarını gözlemleme
 • Kullanıcı davranışlarını analiz ederek, potansiyel olarak şüpheli örneklemleri algılamak
 • Ağ trafiğini analiz ederek, potansiyel saldırıları eğilimlerini tespit etmek
 • Paylaşılan hesaplar belirleme
 • Potansiyel veri sızıntısı tespiti
 • İç tehditleri tespit etme
 • Güvenliği ihlal edilmiş hesapları belirleme
 • Olayları araştırma ve olay örgüsü tespiti
 • Tehdit avı

Her şeyden önce, güvenlik analizinin temel hedefi, farklı kaynaklardan gelen ham verileri faaliyetlerin ve uyarıların korelasyonu yoluyla anında yanıt gerektiren olayları tanımlamak için eyleme dönüştürülebilir bilgiler haline getirmektir.

Comments are closed.